ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ Інформаційно – консультаційний центр споживачів електричної енергії

Для формування між ТОВ “ЕЛЕКТРО-ГАЗ” та споживачами електричної енергії прозорого інформаційного середовища з питань щодо постачання електричної енергії, поліпшення якості обслуговування, підвищення рівня оплати за відпущену (спожиту) електричну енергію та сприяння ефективному використанню електричної енергії працює Інформаційно- консультаційний центр споживачів електричної енергії, що входить до складової ЦЕНТРУ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ..

Основні завдання центру:
• Інформування заявників щодо норм чинного законодавства та нормативних документів, що регулюють відносини в галузі електроенергетики, та порядку їх застосування.
• Надання інформації та консультацій заявникам з питань щодо якості електричної енергії, послуг, пов’язаних з її постачанням, цін (тарифів), порядку оплати за надані послуги, умов та режимів споживання електричної енергії тощо.
• Розв’язання суперечностей та конфліктних ситуацій, які виникають між ТОВ “ЕЛЕКТРО-ГАЗ” та заявниками.
• Листування зі споживачами електричної енергії, підприємствами, органами виконавчої влади, організаціями та іншими установами з питань, що належать до повноважень ІКЦ.

Інформаційно-консультаційний центр споживачів електричної енергії є загальнодоступним центром для юридичних та фізичних осіб-підприємців, які є споживачами електричної енергії або мають намір стати споживачами та звернулися за консультацією, отриманням інформації або для розв’язання суперечних питань, що виникли між ТОВ “ЕЛЕКТРО-ГАЗ” та заявниками. Інформаційно-консультаційні послуги надаються заявнику на безоплатній основі. У разі виникнення суперечностей та спірних ситуацій між ТОВ “ЕЛЕКТРО-ГАЗ” і споживачами електричної енергії і для об’єктивного їх розв’язання, при інформаційно- консультаційному центрі споживачів електричної енергії ТОВ “ЕЛЕКТРО-ГАЗ” діє колегіальний орган – Комісія Інформаційно-консультаційного центру споживачів електричної енергії. До складу Комісії входять представники територіального представництва Національної комісії регулювання електроенергетики та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Львівській області. Крім того, Комісією Інформаційно-консультаційного центру споживачів електричної енергії проводиться прийом заявників, яких не задовольнили роз’яснення товариства.

Вирішення спорів, всі спірні питання, чи розбіжності, які можуть виникнути щодо Договору постачання електричної енергії, або у зв’язку з ним, а також інші суперечки, які можуть виникнути під час взаємодії між Постачальником та Споживачем, будуть вирішуватись шляхом листування, чи в процесі переговорів та консультацій. У такий порядок спори мають бути вирішені у прозорий, справедливий та швидкий спосіб.

ТОВ “ЕЛЕКТРО-ГАЗ” зобов’язується розглянути, отримані від Споживачів, скарги та повідомити про результати їх розгляду протягом 30 днів.

У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор) у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності до умов договору та чинного законодавства України.

ЦЕНТР РОЗТАШОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ:
79071, Львівська обл., м.Львів, вул.Пулюя І., будинок 6, квартира 53.
ТЕЛЕФОН: (097) 849-51-08
Адреса електронної пошти: electrogas.lviv@gmail.com

Відповідальний за вирішення спорів –
Керівник Паньків Христина Володимирівна
РЕЖИМ РОБОТИ ЦЕНТРУ:
понеділок – п’ятниця: з 9.00 до 18.00
субота, неділя: вихідний

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КОМІСІЄЮ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:
друга середа місяця з 15.00 до 16.00

Інформаційно-консультаційні послуги надаються ІКЦ на безоплатній основі.
Завантажити зразок звернення/скарги/претензії
Інструкція про порядок подання та розгляду звернень/скарг/претензій, щодо якості постачання електроенергії

Задати інше питання