Відповідальна особа за вирішення спорів –

Керівник Паньків Христина Володимирівна

(097) 849-51-08

E-mail: electrogas.lviv@gmail.com

79071, Львівська обл., м.Львів, вул.Пулюя І., будинок 6, квартира 53

РЕЖИМ РОБОТИ:
понеділок – п’ятниця: з 9.00 до 18.00
субота, неділя: вихідний

Відшкодування збитків постачальником споживачу, що не є побутовим, здійснюється в таких випадках:

 

1

у разі якщо постачання газу споживачу було припинено Оператором ГРМ/ГТС на виконання неправомірного доручення постачальника про припинення постачання газу споживачу, постачальник відшкодовує споживачу вартість або об’єм недовідпущеного природного газу, який обчислюється, виходячи з підтвердженого обсягу природного газу на відповідний період з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання, та вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення. Крім того, якщо внаслідок цього споживачу або його майну завдано шкоди, постачальник відшкодовує її в повному обсязі;

 

2

у разі якщо постачальник не забезпечив своєчасне включення споживача до власного Реєстру споживачів у погодженому зі споживачем періоді постачання (за умови, що споживачем не порушувались зобов’язання за договором постачання природного газу), що призвело до припинення розподілу/транспортування природного газу Оператором ГРМ/ГТС, споживач має право вимагати від постачальника відшкодування вартості або об’єму недовідпущеного природного газу, який обчислюється виходячи з підтвердженого обсягу природного газу, визначеного договором постачання природного газу на відповідний період, з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з припинення і повторного відновлення подачі природного газу після його безпідставного припинення.

Права та обов’язки споживача

Споживач має право, зокрема, на:

 • вільний вибір постачальника;
 • безоплатну зміну постачальника, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 14 Закону України «Про ринок природного газу»;
 • отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником;
 • отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;
 • безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;
 • дострокове розірвання договору постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними.

Споживач зобов’язаний, зокрема:

 • укласти договір про постачання природного газу;
 • забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договорів;
 • не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
 • забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;
 • припиняти (обмежувати) споживання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів.

 

У разі порушення або невиконання своїх обов’язків споживач несе відповідальність згідно із законом.

Захист прав споживачів природного газу – фізичних осіб регулюєтьсяЗаконом України «Про ринок природного газу»Законом України “Про захист прав споживачів” та іншими нормативно-правовими актами.

 

Права та обов’язки постачальника природного газу

Постачальник має право:

 • укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
 • отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;
 • на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;
 • на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил постачання природного газу;
 • інші права, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

Постачальник зобов’язаний:

 • дотримуватись вимогПравил постачання природного газу;
 • забезпечувати постачання природного газу на умовах, визначених договором постачання природного газу;
 • забезпечувати відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання споживачем укладеного із постачальником договору постачання природного газу;
 • в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;
 • своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбаченуЗаконом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу.Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;

 

Реалізація права споживача на зміну постачальника

Із запровадженням ринку газу споживачі мають змогу змінювати постачальника, обираючи того, який пропонує паливо дешевше або пропонує більш якісні послуги.
Як знайти нового постачальника газу?

 • Щоб перевірити, чи обрана компанія має право на постачання, слід зайти на сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та вибрати розділ «Ліцензійний реєстр НКРЕКП».
  Документом містить повний перелік ліцензіатів. Чинність ліцензії обраного постачальника слід перевірити у графі«Статус ліцензії».
 • Можна скористатися також інформацією на сайтах в мережі «Інтернет», де пропонують порівняти ціни на паливо у різних компаній-постачальників.
 • Наступний крок – слід подати заяву-приєднання до обраного постачальника. Це можна зробити онлайн, надіславши компанії скановане чи сфотографоване звернення на електронну скриньку, або особисто прийти до компанії та подати пакет документів.

Які документи потрібні, щоби змінити постачальника газу?

До заяви-приєднання до нового постачальника слід додати такі документи:

 • Копію паспорта;
 • Копію ідентифікаційного коду споживача;
 • Документи, якими посвідчується право власності чи право користування приміщенням;
 • Документи, які може вимагати постачальник, наприклад, останній рахунок за газ. Перелік має бути зазначений на сайті постачальника, Заяву також може подати й довірена особа власника приміщення, проте вона має надати довіреність, засвідчену нотаріусом, а також копії паспорта власника та його індивідуального податкового номера, а також свій паспорт, індивідуальний податковий номер та документ, що засвідчує право власності.

Після подання документів очікуєте повідомлення від нового постачальника про дату, з якої здійснюватиметься постачання природного газу.
Скільки часу потрібно, щоби змінити постачальника газу?

 • Процес зміни постачальника має відбутися протягом3 робочих тижнів.
 • Контактувати зі старим постачальником не потрібно.
 • Через 6 тижнівстарий постачальник має виставити остаточний рахунок за спожитий газ, який треба сплатити протягом 10 днів після отримання. Якщо споживач не погоджується із таким рахунком, тоді питання вирішується в судовому порядку.
 • Новий постачальник має надіслати споживачеві повідомлення щодо дати, з якої почне надходити природний газ. Для цього відведений20-денний термін, однак деякі постачальники можуть повідомити й швидше.
 • Якщо подані до заяви документи потребують уточнення, постачальникпротягом п’яти робочих днівнадсилає споживачу письмовий запит.
 • Після завершення процедури зміни постачальника новий постачальникпротягом трьох робочих днівписьмово повідомляє побутового споживача про дату, з якої здійснюється постачання природного газу.
 • Відсутність індивідуального газового лічильника не є перешкодою для зміни постачальника.

Споживач не залишиться без газопостачання?

Споживач не повинен запитувати дозволу в газопостачальника дозволу на від’єднання, а вирішує це самостійно.
Новий газопостачальник має підтвердити приєднання, після чого оплата за газ відбувається за новими реквізитами.
Якщо споживач має борги за газ, то спершу доведеться їх сплатити, і тільки після цього він отримає можливість перейти до іншого постачальника.
Поки триває процес зміни постачальника, споживачу не можна відключати газ.
За усе спожите паливо за цей період слід сплатити старому постачальнику за його тарифами.

Де можна знайти актуальні ціни на побутовий природний газ?

 • на спеціалізованих сайтах;
 • звернутись безпосередньо до постачальника природного газу у зручний спосіб;
 • ознайомитися з актуальними цінами на офіційному сайті газопостачальника.

Постачальник зобов’язаний:
(Відповідно до положень пункту 28 розділу III Правил постачання природного газу)

 • публікувати на власному сайті та в особистому кабінеті споживача детальну інформацію про зміну ціни на природний газ. Зміна може здійснюватися лише з 01 числа місяця;
 • визначати ціну на природний газ з урахуванням вимог чинного законодавства;
 • публікувати на власному сайті та в особистому кабінеті споживача детальну інформацію про зміну ціни на природний газ. Зміна може здійснюватися лише з 01 числа місяця;

Зокрема:

 • про ціну природного палива;
 • порядок плати за спожитий газ;
 • права та обов’язки споживача;
 • дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання.

 

Порядок зміни постачальника споживачем, що не є побутовим

Кожен споживач має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених цими Правилами.

 • Зміні постачальника має передувати укладання договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання договору постачання природного газу з діючим постачальником або його призупинення в частині постачання природного газу у певному розрахунковому періоді, а також відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.
 • Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв’язку із зміною постачальника (крім випадків, коли така плата або компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем, що не належить до категорії побутових споживачів).
 • Кожен споживач, який має намір змінити постачальника, повинен виконати свої зобов’язання по розрахунках за природний газ перед діючим постачальником (або укласти з ним графік реструктуризації заборгованості за природний газ, якого має дотримуватись) та підписати з ним угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник, відповідно до пункту 5 цього розділу.
 • Повідомлення споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу у певному розрахунковому періоді і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий постачальник поставляє природний газ споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим постачальником, але за умови, що у споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.
 • Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником чи протягом цього періоду у споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед попереднім постачальником (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), або споживач не буде дотримуватись узгодженого графіка погашення заборгованості із попереднім постачальником, останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені цими Правилами, щодо припинення постачання природного газу споживачу-боржнику, у тому числі через Оператора ГРМ.
 • Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з газової доби, з якої споживач включений до Реєстру споживачів нового постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у порядку, визначеномуКодексом газотранспортної системи.;
 • Зміна постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС здійснюється в порядку, визначеному главою 5розділу IV Кодексу газотранспортної системи, та з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», щодо зміни постачальника протягом періоду, який не перевищує 21 день з моменту ініціювання споживачем (чи за дорученням споживача його постачальником) зміни постачальника.

Порядок зміни постачальника побутовим споживачем

 • Кожен побутовий споживач має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених цими Правилами.
 • Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв’язку зі зміною постачальника.
 • Побутовий споживач, який має намір змінити діючого постачальника, повинен звернутись до нового постачальника із заявою-приєднанням до договору постачання природного газу.
 • Порядок подання заяви-приєднання до договору постачання природного газу визначений розділом ІІІ цих Правил.
 • Отримання новим постачальником заяви-приєднання до договору постачання природного газу від побутового споживача, який має намір змінити діючого постачальника, є початком процедури зміни постачальника.
 • Постачальник природного газу не пізніше трьох робочих днів з дня отримання від споживача заяви-приєднання до договору постачання природного газу (за умови, що у визначений термін постачальник не прийняв рішення про відмову в укладенні договору) направляє на інформаційну платформу у порядку, встановленомуКодексом газотранспортної системи, повідомлення про намір побутового споживача змінити постачальника природного газу. Таке повідомлення направляється постачальником виключно за умови надання споживачем заяви-приєднання до договору постачання природного газу відповідно до вимог цих Правил та має містити дату отримання постачальником заяви-приєднання до договору постачання природного газу. Визначена в інформаційній платформі Оператора ГТС дата отримання постачальником заяви-приєднання від побутового споживача є датою початку процедури зміни постачальника.
 • Протягом періоду зміни постачальника новий постачальник природного газу:
  – не має права повторно подавати до інформаційної платформи повідомлення про намір одного і того ж побутового споживача змінити постачальника природного газу;
  – має право анулювати подане ним повідомлення про намір споживача змінити постачальника, про що інформаційна платформа одразу повідомляє діючого постачальника.
 • Діючий постачальник на інформаційній платформі отримує повідомлення про намір його споживача укласти договір постачання природного газу з іншим постачальником. Таке повідомлення надсилається автоматично одразу після подання новим постачальником повідомлення про намір споживача змінити постачальника природного газу.
 • Новий постачальник природного газу розглядає подані побутовим споживачем документи та приймає рішення про укладення або відмову в укладенні договору постачання природного газу з урахуваннямпункту 5 розділу ІІІ цих Правил.
 • У разі згоди постачальника укласти договір із побутовим споживачем постачальник здійснює заходи з реєстрації такого споживача у власному Реєстрі споживачів постачальника відповідно до вимогрозділу IV Кодексу газотранспортної системи.
 • Постачання природного газу новим постачальником починається з дня, наступного за днем реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника.
 • У разі згоди постачальника укласти договір із побутовим споживачем початок постачання природного газу новим постачальником відбувається не пізніше двадцять першого дня з дня реєстрації заяви-приєднання споживача до договору постачання природного газу.
 • Зміна постачальника має бути завершена в термін не більше трьох тижнів з дня отримання новим постачальником заяви-приєднання до договору постачання природного газу від побутового споживача.
 • Після завершення процедури зміни постачальника новий постачальник протягом трьох робочих днів письмово повідомляє побутового споживача про дату, з якої здійснюється постачання природного газу новим постачальником.
 • Споживач зобов’язаний здійснити повний остаточний розрахунок з попереднім постачальником. Попередній постачальник не пізніше ніж через шість тижнів після виключення побутового споживача з Реєстру його споживачів в інформаційній платформі зобов’язаний виставити такому споживачеві остаточний рахунок з урахуванням усієї непогашеної суми заборгованості, у тому числі за графіком погашення заборгованості (за його наявності) за договором постачання природного газу. Побутовий споживач зобов’язаний здійснити оплату такого рахунку не пізніше десяти робочих днів з дня виставлення такого рахунку.
 • Якщо до початку процедури зміни постачальника на об’єкт побутового споживача було припинено (обмежено) постачання природного газу у зв’язку із наявною заборгованістю, постачання природного газу новим постачальником може здійснюватися після оплати всієї заборгованості перед постачальником, за ініціативою якого було припинено (обмежено) постачання природного газу.
 • З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий постачальник на умовах чинного договору здійснює постачання природного газу споживачу до дня початку постачання природного газу новим постачальником.
 • Зміна постачальника в інформаційній платформі здійснюється в порядку, визначеномурозділом IV Кодексу газотранспортної системи.

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ СПОЖИВАЧЕМ, ЩО НЕ Є ПОБУТОВИМ, ПОСТАЧАЛЬНИКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТАКИМ ЧИНОМ ТА В ТАКИХ ВИПАДКАХ:

 1. якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) споживання природного газу, що закуплений постачальником за договором постачання природного газу, буде менший від підтвердженого обсягу природного газу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому споживачем), постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків у розмірі не більше подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості недовикористаного обсягу газу за звітний період;
 2. якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання природного газу споживачу його постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу, що розраховується за формулоюВ = (Vф — Vп) x Ц х K,де:Vф-об’єм (обсяг) природного газу, який фактично поставлений постачальником споживачу протягом розрахункового періоду за договором на постачання природного газу;

  Vп-підтверджений обсяг природного газу на розрахунковий період;

  Ц-ціна природного газу за договором постачання природного газу;

  K-коефіцієнт, який визначається постачальником та не може перевищувати 0,5.

  При цьому, якщо перевищення об’єму (обсягу) природного газу стало наслідком відмови в доступі до об’єкта споживача, у результаті чого постачальник не здійснив пломбування запірних пристроїв на газових приладах споживача, або Оператор ГРМ/ГТС не здійснив обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного газу споживачу, або коли споживач не обмежив (припинив) споживання природного газу на письмову вимогу постачальника, коефіцієнт може бути збільшений у договорі постачання до 1;

 3. у разі відмови в доступі до об’єкта споживача, в результаті чого представник постачальника не здійснив звіряння фактичних об’ємів (обсягів) споживання природного газу, що завдало постачальнику шкоди, споживач відшкодовує її за власної згоди або на підставі рішення суду.

 

– У договорі постачання між постачальником та споживачем, що не є побутовим, може встановлюватись допустима величина відхилення від підтверджених обсягів природного газу, в межах якої не здійснюються заходи, визначені пунктом 1 цього розділу.

-За результатами виявлених порушень представником постачальника складається акт-претензія, який оформлюється з урахуванням таких вимог:

 

 1. форма акта-претензії є довільною;
 2. при порушенні, зазначеному в підпункті 3 пункту 1 цього розділу, акт-претензія складається представниками постачальника після пред’явлення ними відповідних посвідчень у присутності уповноваженого представника споживача (власника або наймача) і скріплюється їхніми підписами. У разі відмови споживача від підписання акта-претензії про це зазначається в акті-претензії. Акт-претензія щодо відмови споживача у доступі до території об’єкта споживача вважається дійсним, якщо його підписали представник постачальника та одна незаінтересована особа за умови посвідчення їх осіб або три представники постачальника. У разі відмови споживача від підписання акта-претензії про це робиться відмітка в обох примірниках цього акта, і другий його примірник надсилається споживачеві реєстрованим поштовим відправленням.

 

Акт-претензія, у якому зазначаються підстави та розмір нарахованих збитків, складається в двох примірниках, один з яких надсилається (надається) споживачу (з позначкою про вручення), а споживач зобов’язаний протягом двадцяти робочих днів з моменту його отримання відшкодувати постачальнику завдані збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування.

У випадку нереагування у встановлений строк на акт-претензію або невідшкодування завданих збитків постачальник має право звернутись до суду.